Xylenini {tribe} - Arthropoda; Insecta; Lepidoptera; Noctuidae; Noctuinae;

Sub-taxa

Genera (117)
 1. Afrogortyna [4]
 2. Agrochola [466]
 3. Agrotisia [2]
 4. Ammoconia [48]
 5. Ammopolia [6]
 6. Anathix [75]
 7. Anchoscelis [29]
 8. Andropolia [67]
 9. Anthracia [9]
 10. Antitype [45]
 11. Aporophyla [355]
 12. Apterogenum [41]
 13. Ariathisa [2]
 14. Aseptis [482]
 15. Asplenia [2]
 16. Atethmia [43]
 17. Atrachea [23]
 18. Blepharita [17]
 19. Blepharosis [31]
 20. Brachylomia [117]
 21. Carcharoda [1]
 22. Chaetaglaea [57]
 23. Chasminodes [10]
 24. Cirrhia [58]
 25. Cleoceris [10]
 26. Compsotata [3]
 27. Copifrontia [13]
 28. Cosmia [811]
 29. Daseuplexia [28]
 30. Denticuculus [1]
 31. Dichonia [31]
 32. Dicycla [17]
 33. Diparopsis [5]
 34. Dryobotodes [233]
 35. Dryotype [5]
 36. Enargia [410]
 37. Epidemas [58]
 38. Epiglaea [26]
 39. Episema [44]
 40. Eremohadena [25]
 41. Estagrotis [18]
 42. Ethiopica [17]
 43. Eucirroedia [25]
 44. Euplexidia [24]
 45. Eupsilia [319]
 46. Evisa [8]
 47. Feliniopsis [23]
 48. Fishia [136]
 49. Gaurenoglaea [2]
 50. Griposia [85]
 51. Gyrospilara [1]
 52. Hampsonicola [1]
 53. Harutaeographa [8]
 54. Hemibryomima [8]
 55. Hillia [426]
 56. Himalistra [7]
 57. Homoanarta [14]
 58. Homoglaea [38]
 59. Hyalobole [8]
 60. Hyppa [254]
 61. Imosca [4]
 62. Interdelta [1]
 63. Ipimorpha [147]
 64. Jodia [22]
 65. Karmanica [1]
 66. Lepidodelta [4]
 67. Leptologia [16]
 68. Leucochlaena [23]
 69. Leumicamia [8]
 70. Litholomia [66]
 71. Lithomoia [74]
 72. Lucasidia [2]
 73. Madegalatha [1]
 74. Mesogona [120]
 75. Metaxaglaea [56]
 76. Mimleucania [3]
 77. Neostichtis [7]
 78. Niphonyx [85]
 79. Olivenebula [48]
 80. Omphaloscelis [6]
 81. Orbona [8]
 82. Oria [12]
 83. Oroplexia [6]
 84. Pachypolia [5]
 85. Paracroria [12]
 86. Parastichtis [123]
 87. Pareuplexia [3]
 88. Phoperigea [10]
 89. Planapamea [2]
 90. Platypolia [67]
 91. Properigea [116]
 92. Psectraglaea [8]
 93. Pseudanarta [179]
 94. Pseudelaeodes [7]
 95. Pseudluperina [2]
 96. Pseudobryomima [27]
 97. Pseudocosmia [4]
 98. Pseudohadena [36]
 99. Pyreferra [72]
 100. Rhizagrotis [22]
 101. Rileyiana [4]
 102. Scotochrosta [9]
 103. Scythocentropus [7]
 104. Sericaglaea [16]
 105. Spudea [5]
 106. Stygiodrina [7]
 107. Sunira [384]
 108. Sutyna [31]
 109. Talpophila [1]
 110. Tracheplexia [37]
 111. Trigonophora [26]
 112. Valeriodes [7]
 113. Xanthia [155]
 114. Xylena [201]
 115. Xylotype [13]
 116. Xystopeplus [2]
 117. Zotheca [16]

BOLD Stats

Specimen Records: 7,584 Public Records: 5,374
Specimens with Sequences: 7,160 Public Species: 311
Specimens with Barcodes: 6,950 Public BINs: 0
Species: 487          
Species With Barcodes: 463          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Xylenini
 (Afrogortyna - RCAK2022-05) @11 [ ] Copyright (2022) Unspecified ANHRT (Agrochola - BC_SB_Lep_0250) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) NMNH, Sofia, Bulgaria Centre for Biodiversity Genomics (Agrotisia - NOC15173) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Ammoconia - BC ZSM Lep 30949) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Ammopolia - AOC Lep 00048) @14 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia (Anathix - BIOUG16764-D04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Anchoscelis - MM18906) @14 [ ] No Rights Reserved (2010) Marko Mutanen University of Oulu (Andropolia - NOC14400) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Anthracia - AOC Lep 01037) @13 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia
 (Antitype - BC ZSM Lep 80315) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Aporophyla - BIOUG07540-C08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Apterogenum - CNCNoctuoidea13014) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Ariathisa - BC ZSM Lep 48630) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Aseptis - BIOUG07173-D04) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Atethmia - BC_SB_Lep_0262) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) NMNH, Sofia, Bulgaria Centre for Biodiversity Genomics
 (Atrachea - BC ZSM Lep 31533) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Blepharita - BC ZSM Lep 30942) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Blepharosis - BC ZSM Lep 40198) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Brachylomia - CNCNoctuoidea6716) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Carcharoda - BC ZSM Lep 58421) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Chaetaglaea - NOC14804) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Cirrhia - MM23188) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Cleoceris - BC_LSNOE_Lep_00155) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Wolfgang Stark Landessammlungen Niederösterreich (Compsotata - BC ZSM Lep 58493) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Copifrontia - BC ZSM Lep 86415) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Cosmia - BC_LSNOE_Lep_00125) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Wolfgang Stark Landessammlungen Niederösterreich (Daseuplexia - 20106-061012-CH) @14 [ ] Copyright (2013) Aidas Saldaitis Vilinus Ecological Institute
 (Denticuculus - BC-HAXNoctu0079) @11 [ ] Copyright (2010) Jean Haxaire Research Collection of Jean Haxaire (Dichonia - TLMF Lep 22226) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum (Dicycla - MM19098) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Diparopsis - BC ZSM Lep 58618) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Dryobotodes - MM15870) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Dryotype - UASM124971) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Enargia - DH010699) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Epidemas - CGWC-2071) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Epiglaea - 05-NCCC-492) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Episema - BC ZSM Lep 30925) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Eremohadena - BC ZSM Lep 48629) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Estagrotis - BC ZSM Lep 40157) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Ethiopica - BIOUG02078-D03) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Eucirroedia - JRLAA-016) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2009) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Euplexidia - BC ZSM Lep 40184) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Eupsilia - DLW-000168) @15 [ ] No Rights Reserved (2015) David L. Wagner University of Connecticut (Evisa - LN-BD0354) @13 [ ] Copyright (2011) Rodolphe Rougerie University of Rouen (Feliniopsis - CCDB-23288-F11) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Fishia - CNCLEP00108546) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Gaurenoglaea - BC ZSM Lep 40215) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Griposia - AOC Lep 00474) @15 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia
 (Hampsonicola - RCLL 0079) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2011) Lutz Lehmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Harutaeographa - 20142-280208-CH) @14 [ ] Copyright (2013) Aidas Saldaitis Vilinus Ecological Institute (Hemibryomima - CMAZ-0527) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Hillia - CNCLEP 00119880) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes (Himalistra - BC ZSM Lep 88013) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Homoanarta - CCDB-20817-A07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Homoglaea - CNCLEP00084099) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Hyalobole - BC ZSM Lep 65044) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Hyppa - NHMO-DAR-9882) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified University of Oslo, Natural History Museum
 (Imosca - BIOUG20804-D05) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Interdelta - BC ZSM Lep 58293) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Ipimorpha - TLMF Lep 14066) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 (Jodia - BC_LSNOE_Lep_00665) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Wolfgang Stark Landessammlungen Niederösterreich (Karmanica - RCLL 0084) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2011) Lutz Lehmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Lepidodelta - USNM ENT 01068056) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Leptologia - MM18041) @14 [ ] No Rights Reserved (2011) Marko Mutanen University of Oulu (Leucochlaena - RCLL 0065) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2011) Lutz Lehmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Leumicamia - BIOUG06112-F04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Litholomia - BIOUG00851-B10) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2011) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Lithomoia - KS0163) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Lucasidia - RCLL 0083) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial No Derivatives (2011) Lutz Lehmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Mesogona - BC ZSM Lep 37652) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Metaxaglaea - 10-NCCC-518) @15 [ ] No Rights Reserved (2010) James Sullivan Research Collection of J. B. Sullivan (Mimleucania - BC ZSM Lep 33293) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Neostichtis - BC ZSM Lep 48871) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Niphonyx - BC ZSM Lep 15820) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Olivenebula - 9446-151003-CH) @14 [ ] Copyright (2011) Robert Borth LepBio, LLC
 (Omphaloscelis - AOC Lep 00467) @15 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia (Orbona - TLMF Lep 14462) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Oria - BIOUG07541-A09) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Oroplexia - BC ZSM Lep 40172) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Pachypolia - CCDB-23282-H07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Paracroria - BC ZSM Lep 58349) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Parastichtis - MM01716) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pareuplexia - BC ZSM Lep 40202) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Phoperigea - ANHRTUK00259079_error) @11 [ ] Copyright (2022) Unspecified ANHRT
 (Planapamea - BC ZSM Lep 58635) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Platypolia - DH002322) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Properigea - CMAZ-0775) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Psectraglaea - CCDB-23282-F09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pseudanarta - CCGBOLD00062) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pseudelaeodes - BC_ZSM_Lep_114931) @11 [ ] by-nc-sa (2022) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen)
 (Pseudluperina - TLMF Lep 21509) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum (Pseudobryomima - BIOUG06016-B07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pseudohadena - BIOUG06952-B09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Pyreferra - CNCLEP00102235) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Rhizagrotis - CNC LEP00052293) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Rileyiana - TLMF Lep 04229) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 (Scotochrosta - BC ZSM Lep 30930) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Scythocentropus - AOC Lep 00840) @12 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia (Sericaglaea - CNCLEP 81156) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes
 (Spudea - INRGREF 0287) @12 [ ] Copyright (2011) Yosra Mannai INRGREF (Stygiodrina - BC ZSM Lep 58707) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Sunira - BC-HAXNoctu0351) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2011) J. J. Haxaire Museum National Histoire Naturelle Paris
 (Sutyna - DH003064) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Talpophila - BC ZSM Lep 29575) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Tracheplexia - BC ZSM Lep 48636) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Trigonophora - LN-BD0490) @14 [ ] Copyright (2011) Rodolphe Rougerie University of Rouen (Valeriodes - BC ZSM Lep 48522) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Xanthia - TLMF Lep 05993) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 (Xylena - CNCNoctuoidea13844) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Xylotype - CGWC-2940) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Xystopeplus - CNCLEP00064158) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Unspecified
 (Zotheca - NOC14179) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
  Sample ID:
NOC14179
  License:
Unspecified (default): All Rights Reserved 
  License Holder:
Unspecified

Collection Sites
Collected from 54 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Canada2417China163Greece27
United States1592Austria145Ethiopia27
Germany442Norway91Netherlands27
Spain291South Africa63Taiwan14
United Kingdom275Portugal52Czech Republic14
France205Finland52Tunisia13
Italy200Russia32