Crambidae {family} - Arthropoda; Insecta; Lepidoptera;

Sub-taxa

Subfamilies (16)
 1. Acentropinae [4953]
 2. Crambinae [14855]
 3. Cybalomiinae [281]
 4. Erupinae [22]
 5. Glaphyriinae [2874]
 6. Heliothelinae [314]
 7. Lathrotelinae [170]
 8. Linostinae [13]
 9. Midilinae [208]
 10. Musotiminae [1410]
 11. Odontiinae [2110]
 12. Pyraustinae [11894]
 13. Schoenobiinae [1476]
 14. Scopariinae [9940]
 15. Spilomelinae [55098]
 16. unclassified Crambidae [5]
Genera (87)
 1. CrambidaeGEN [37]
 2. CrambidaeMKC [1]
 3. Cryptocosma [1]
 4. Hyaloplaga [1]
 5. Lygomusotima [10]
 6. Mesocrambus [12]
 7. Neocrambus [8]
 8. Paracoleia [1]
 9. Peribona [1]
 10. Psychotria [1]
 11. Robada [1]
 12. Uncobotyodes [1]
 13. Uthinia [4]
 14. cramBioAlfa9708 [1]
 15. cramBioLep91 [1]
 16. cramJanzen01 [1]
 17. cramMalaise0001 [1]
 18. cramMalaise 0036 [1]
 19. cramMalaise0036 [1]
 20. cramMalaise01 [768]
 21. cramMalaise0103 [15]
 22. cramMalaise0328 [1]
 23. cramMalaise0744 [7]
 24. cramMalaise0796 [20]
 25. cramMalaise44 [1]
 26. cramMalaise68 [5]
 27. cramMalaise75 [139]
 28. cramMalaise1032 [24]
 29. cramMalaise1229 [1]
 30. cramMalaise1374 [3]
 31. cramMalaise1666 [1]
 32. cramMalaise1748 [1]
 33. cramMalaise1921 [7]
 34. cramMalaise2296 [2]
 35. cramMalaise2297 [2]
 36. cramMalaise2917 [22]
 37. cramMalaise2992 [1]
 38. cramMalaise3078 [3]
 39. cramMalaise3427 [1]
 40. cramMalaise3662 [20]
 41. cramMalaise3735 [1]
 42. cramMalaise4427 [1]
 43. cramMalaise4558 [1]
 44. cramMalaise4905 [1]
 45. cramMalaise4941 [288]
 46. cramMalaise5178 [10]
 47. cramMalaise5184 [3]
 48. cramMalaise5452 [3]
 49. cramMalaise5600 [2]
 50. cramMalaise5620 [2]
 51. cramMalaise5853 [4]
 52. cramMalaise5931 [16]
 53. cramMalaise5943 [1]
 54. cramMalaise6138 [627]
 55. cramMalaise6352 [1]
 56. cramMalaise6424 [2]
 57. cramMalaise6434 [2]
 58. cramMalaise6468 [5]
 59. cramMalaise6967 [1]
 60. cramMalaise7524 [1]
 61. cramMalaise8163 [4]
 62. cramMalaise8349 [1]
 63. cramMalaise8404 [1]
 64. cramMalaise8431 [3]
 65. cramMalaise8464 [2]
 66. cramMalaise8592 [4]
 67. cramMalaise8608 [1]
 68. cramMalaise9135 [19]
 69. cramMalaise9396 [3]
 70. cramMalaise9457 [2]
 71. cramMalaise9483 [86]
 72. cramMalaise9498 [1]
 73. cramMalaise9521 [1]
 74. cramMalaise9528 [106]
 75. cramMalaise9665 [7]
 76. cramMalaise9677 [1]
 77. cramMalaise9709 [1]
 78. cramMalaise9799 [1]
 79. cramMalaise9867 [2]
 80. cramMalaise9904 [3]
 81. cramMalaise9920 [1]
 82. cramMalaise9934 [2]
 83. cramMalaise9941 [2]
 84. crambidBioLep01 [299]
 85. crambidJanzen01 [71]
 86. crambidMalaise2297 [56]
 87. crambidMalaise3071 [6]

BOLD Stats

Specimen Records: 116,934 Public Records: 76,906
Specimens with Sequences: 108,273 Public Species: 4,598
Specimens with Barcodes: 103,172 Public BINs: 5,546
Species: 6,585          
Species With Barcodes: 5,424          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Crambidae
 (Acentropinae - 10ANIC-09054) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (CrambidaeGEN - USNM ENT 00739254) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (CrambidaeMKC - YB-KHC6317) @12 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Crambinae - 14-SRNP-103758) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Cryptocosma - USNM ENT 00177077) @11 [ ] CreativeCommons – Attribution (by) (2022) Unspecified Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (Cybalomiinae - 11ANIC-05269) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2011) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Erupinae - 12-SRNP-105771) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Glaphyriinae - CCDB-15861-B01) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2011) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Heliothelinae - BIOUG18088-D11) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Hyaloplaga - RMNH.INS.1297508) @11 [ ] CreativeCommons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2022) Unspecified Naturalis Biodiversity Center (Lathrotelinae - 10ANIC-10111) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Linostinae - INB0004081869) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike National Biodiversity Institute of Costa Rica National Biodiversity Institute of Costa Rica
 (Lygomusotima - CNCLEP00318679) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved (2024) Jean-Francois Landry Canadian National Collection (Mesocrambus - NHMO_Lep_2022_43) @11 [ ] Copyright (2023) Leif Aarvik University of Oslo, Natural History Museum (Midilinae - 10ANIC-09838) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Musotiminae - 11-SRNP-43466) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Neocrambus - KLM Lep 01148) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Odontiinae - BIOUG19953-E01) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Peribona - RMNH.INS.1297541) @11 [ ] CreativeCommons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2022) Unspecified Naturalis Biodiversity Center (Pyraustinae - CNCLEP00101345) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CNC/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Robada - RMNH.INS.1297264) @11 [ ] CreativeCommons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2022) Unspecified Naturalis Biodiversity Center
 (Schoenobiinae - 11ANIC-04883) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2011) CSIRO/CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Scopariinae - MM06370) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Spilomelinae - BIOUG08826-D06) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Uncobotyodes - RMNH.INS.1297535) @11 [ ] CreativeCommons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2022) Unspecified Naturalis Biodiversity Center (Uthinia - RMNH.INS.1297520) @11 [ ] CreativeCommons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2022) Unspecified Naturalis Biodiversity Center (cramBioAlfa9708 - 19-BIOALFA-000022) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2023) Eugenie Phillips Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (cramBioLep91 - 17-SRNP-105595) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2018) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (cramMalaise 0036 - BIOUG77411-E10) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise0001 - BIOUG84456-B09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise0036 - BIOUG84292-F02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise01 - BIOUG25069-G07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise0103 - BIOUG28747-G11) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise0328 - BIOUG76595-G07) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise0744 - BIOUG90242-B12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise0796 - CBG-A10678-G01) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise1032 - CBG-A10640-B02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise1229 - BIOUG72942-G10) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise1374 - BIOUG84830-G08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise1666 - BIOUG85468-D08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise1748 - BIOUG67544-A08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2021) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise1921 - BIOUG89998-H08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise2296 - BIOUG75850-F09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2021) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise2297 - BIOUG80702-B07) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise2917 - BIOUG29307-E12) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise2992 - BIOUG86309-C12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise3078 - BIOUG86298-A05) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise3427 - BIOUG80162-E11) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise3662 - BIOUG85452-A02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise3735 - BIOUG85360-E04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise44 - BIOUG67662-B06) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2021) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise4427 - BIOUG91398-F01) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise4558 - BIOUG80432-H10) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise4905 - BIOUG80543-G11) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise4941 - BIOUG22784-B01) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5178 - BIOUG90288-E12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5184 - BIOUG91364-C02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise5452 - BIOUG17573-E11) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5600 - BIOUG30995-B07) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5620 - BIOUG80133-E02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise5853 - BIOUG29762-G01) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5931 - BIOUG22784-B04) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise5943 - BIOUG77707-B09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise6138 - BIOUG28767-B10) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise6352 - BIOUG84244-H08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise6424 - BIOUG85468-A08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise6434 - CBG-A07083-B02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise6468 - CBG-A10815-A06) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise68 - BIOUG33168-H05) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise6967 - BIOUG32766-G11) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise75 - BIOUG65775-C04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2021) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise8163 - CBG-A17255-D04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise8349 - BIOUG77513-F11) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise8404 - BIOUG93204-D04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise8431 - BIOUG91728-H04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise8464 - CBG-A11113-C12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise8592 - BIOUG90506-D01) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise8608 - BIOUG76551-G07) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9135 - BIOUG92798-G11) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9396 - BIOUG83114-E10) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9457 - BIOUG92271-G05) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9483 - BIOUG19826-G07) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9498 - BIOUG76595-F03) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9521 - BIOUG88881-H10) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9528 - CBG-A11270-D12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Share - Alike (2023) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9665 - BIOUG30064-C05) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9677 - BIOUG88010-E08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9709 - BIOUG76765-A02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9799 - BIOUG87235-D03) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9867 - BIOUG90818-F02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9904 - BIOUG85361-E02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9920 - BIOUG92206-F01) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (cramMalaise9934 - BIOUG88108-A04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics
 (cramMalaise9941 - BIOUG94265-G06) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (crambidBioLep01 - 12-SRNP-103674) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (crambidJanzen01 - 12-SRNP-101307) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (crambidMalaise2297 - BIOUG88807-F09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution (2022) Centre for Biodiversity Genomics Centre for Biodiversity Genomics (crambidMalaise3071 - 12-SRNP-103736) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (unclassified Crambidae - YB-BCI171640) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
  Sample ID:
YB-BCI171640
  License:
No Rights Reserved 
  License Holder:
Unspecified

Collection Sites
Collected from 130 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Costa Rica37561Germany1612Peru693
Canada12688Mexico1345Italy683
United States10534Panama1115Indonesia676
Australia9773Pakistan781Norway659
China3620Austria764Thailand640
Papua New Guinea3006Argentina743Gabon617
South Africa1714Ecuador726