Noctuinae {subfamily} - Arthropoda; Insecta; Lepidoptera; Noctuidae;

Sub-taxa

Tribes (17)
 1. Actinotiini [168]
 2. Apameini [4033]
 3. Arzamini [186]
 4. Caradrinini [1742]
 5. Dypterygiini [901]
 6. Elaphriini [758]
 7. Eriopygini [6025]
 8. Glottulini [69]
 9. Hadenini [7551]
 10. Leucaniini [36]
 11. Noctuini [5813]
 12. Orthosiini [2521]
 13. Phlogophorini [668]
 14. Phosphilini [323]
 15. Pseudeustrotiini [152]
 16. Tholerini [520]
 17. Xylenini [6468]
Genera (125)
 1. Abromias [10]
 2. Agrotis [2669]
 3. Albocosta [7]
 4. Aletia [6]
 5. Amathes [2]
 6. Amazonides [9]
 7. Anathetis [2]
 8. Andobana [1]
 9. Anida [3]
 10. Apamea [3225]
 11. ApameaGenN [34]
 12. Aporophila [5]
 13. Appana [1]
 14. Aprica [44]
 15. Argotis [2]
 16. Auchmis [58]
 17. Axylia [153]
 18. Brithys [47]
 19. Bryoxena [5]
 20. Buciara [5]
 21. Callhyccoda [2]
 22. Callixena [3]
 23. Caradrina [836]
 24. Cardepia [24]
 25. Celaena [19]
 26. Centrogone [1]
 27. Chandata [3]
 28. Checupa [4]
 29. Cherokeea [7]
 30. Chortodes [13]
 31. Cirrodes [2]
 32. Cladocerotis [1]
 33. Conicofrontia [7]
 34. Conisania [50]
 35. Conistra [407]
 36. Copablepharon [152]
 37. Corythurus [4]
 38. Dasypolia [171]
 39. Diadochia [7]
 40. Diarsia [1484]
 41. Dichagyris [356]
 42. Dilagrotis [2]
 43. Dryobota [5]
 44. Ectopatria [312]
 45. Effractilis [6]
 46. Elaphria [2109]
 47. Elyptron [3]
 48. Epipsilia [38]
 49. Eugnorisma [76]
 50. Euneophlebia [1]
 51. Euxoa [3560]
 52. Euxootera [17]
 53. Faronta [28]
 54. Feraxinia [28]
 55. Fissipunctia [1]
 56. Hadena [477]
 57. Helotropha [75]
 58. Hermonassa [28]
 59. Hoeneidia [6]
 60. Hydrillula [1]
 61. Hypercalymnia [1]
 62. Kenrickodes [4]
 63. Lambia [1]
 64. Leucania [2301]
 65. Leucania1 [15]
 66. Leucotrachea [8]
 67. Liroetiella [7]
 68. Lithophane [902]
 69. Luperina [233]
 70. Mafana [3]
 71. Mamestra1 [4]
 72. Mentaxya [43]
 73. Mniotype [244]
 74. Mythimna [2401]
 75. Neodroma [1]
 76. Nikara [4]
 77. NoctMalaise01 [3]
 78. Noctua [1017]
 79. Nonagria [32]
 80. Nudorthodes [37]
 81. Nyssocnemis [2]
 82. Ochrocalama [1]
 83. Owadaglaea [19]
 84. Paracaroides [1]
 85. Paramathes [1]
 86. Paranataelia [1]
 87. Paraseptis [58]
 88. Parexarnis [1]
 89. Paucgraphia [8]
 90. Perissandria [10]
 91. Phalerodes [1]
 92. Plantagrotis [6]
 93. Polymixis [170]
 94. Praina [7]
 95. Protegira [2]
 96. Protexarnis [1]
 97. Prototrachea [3]
 98. Pseudanthoecia [6]
 99. Pseudoleucania [40]
 100. Pseudomarimatha [1]
 101. Pseudoxestia [1]
 102. Ramesodes [1]
 103. Saalmuellerana [1]
 104. Sciomesa [57]
 105. Selenistis [1]
 106. Sidemia [3]
 107. Sineugraphe [2]
 108. Spaelotis [195]
 109. Spodoptera [3847]
 110. Stenopterygia [63]
 111. Striacosta [25]
 112. Tandilia [1]
 113. Tiliacea [103]
 114. Timora [1]
 115. Trachea [120]
 116. Trichoridia [3]
 117. Tripseuxoa [4]
 118. Ufeus [53]
 119. Vietteania [35]
 120. Viridiseptis [44]
 121. Xenotrachea [7]
 122. Xestia [3075]
 123. Xylostola [1]
 124. Yepcalphis [4]
 125. Yigoga [1]

BOLD Stats

Specimen Records: 70,386 Public Records: 55,937
Specimens with Sequences: 67,869 Public Species: 2,909
Specimens with Barcodes: 65,705 Public BINs: 3,048
Species: 3,940          
Species With Barcodes: 3,717          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Noctuinae
 (Abromias - BC-JB0080) @14 [ ] Copyright (2010) Jerome Barbut Research Collection of Jerome Barbut (Actinotiini - BC_LSNOE_Lep_00117) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Wolfgang Stark Landessammlungen Niederösterreich (Agrotis - TLMF Lep 14546) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 (Albocosta - ARB00009941) @13 [ ] Copyright SCDBC-KIZ-CAS, Imaging group Kunming Institute of Zoology, CAS (Aletia - USNM ENT 01374450) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Amazonides - BC ZSM Lep 48644) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Anathetis - CCDB-29481-H05) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Andobana - CCDB-29459-H04) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Anida - BC ZSM Lep 50575) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Apamea - PFC-2006-2360) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (ApameaGenN - 06-NCCC-1155) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Apameini - 10ANIC-07698) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Aporophila - BC ZSM Lep 97055) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen) (Appana - KLM Lep 08945) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2106) Christian Wieser Landesmuseum Kaernten (Aprica - 07-SRNP-46184) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Argotis - CCDB-34076-F09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2019) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Arzamini - CNCLEP00102759) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Auchmis - NMPC-LEP-0131) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2018) Jan Sumpich National Museum of Natural History, Prague
 (Axylia - USNM ENT 00678340) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Brithys - TLMF Lep 05983) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Bryoxena - BC ZSM Lep 59250) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen)
 (Buciara - 10ANIC-08170) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Callhyccoda - CCDB-29459-G12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Callixena - 10304-301110-KE) @13 [ ] Copyright (2011) Robert Borth LepBio, LLC
 (Caradrina - BIOUG07541-A02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Caradrinini - MM18724) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Cardepia - USNM ENT 00678969) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Celaena - RMZ8318_8) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) Helgeland Museum Helgeland Museum (Centrogone - CCDB-29481-H03) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Chandata - CCDB-29481-F09) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Checupa - ARB00027412) @13 [ ] Copyright SCDBC-KIZ-CAS, Imaging group Kunming Institute of Zoology, CAS (Cherokeea - 13-NCCC-377) @14 [ ] No Rights Reserved (2013) James Sullivan Research Collection of J. B. Sullivan (Chortodes - AOC Lep 00063) @14 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia
 (Cirrodes - CCDB-29459-H03) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Cladocerotis - LN-BD0077) @11 [ ] Copyright (2011) Rodolphe Rougerie University of Rouen (Conicofrontia - CCDB-29459-G06) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Conisania - BC ZSM Lep 58760) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Conistra - CCDB-04612 B09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Sesiidae Research Group Sesiidae Research Group (Copablepharon - CNCLEP00113375) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Corythurus - CCDB-29457-F10) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Dasypolia - BC ZSM Lep 35694) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Diadochia - BC ZSM Lep 90281) @15 [ ] Axel Hausmann/Bavarian State Collection of Zoology (ZSM) (2015) Axel Hausmann/Bavarian State Collection of Zoology (ZSM) SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Diarsia - CGWC-4510) @16 [ ] CC-0 (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Dichagyris - BIOUG07541-D07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Dilagrotis - BC ZSM Lep 40192) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Dryobota - AOC Lep 00718) @13 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia (Dypterygiini - 98-SRNP-11148) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Ectopatria - BIOUG04036-D12) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Effractilis - BC ZSM Lep 40095) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Elaphria - 06-SRNP-105286) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Elaphriini - 07-SRNP-100279) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Elyptron - CCDB-29459-F12) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Epipsilia - KLM Lep 01049) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Eriopygini - CNCLEP00113330) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Eugnorisma - NHMO-DAR-12056) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Unspecified University of Oslo, Natural History Museum (Euneophlebia - CCDB-09453-E03) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014)  Muséum national d'Histoire naturelle  Muséum national d'Histoire naturelle (Euxoa - IAWAZ-0926) @16 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Euxootera - BC ZSM Lep 40275) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Faronta - 06-SRNP-108329) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Fissipunctia - NHMO-DAR-9157) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified University of Oslo, Natural History Museum
 (Glottulini - USNM ENT 01069074) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Hadena - BC_LSNOE_Lep_00260) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Wolfgang Stark Landessammlungen Niederösterreich (Hadenini - 10-SRNP-114436) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Helotropha - UBC-2006-2137) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Hermonassa - BC ZSM Lep 34697) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Hoeneidia - 20145-230911-CH) @15 [ ] Copyright (2013) Aidas Saldaitis Vilinus Ecological Institute
 (Hydrillula - NHMO-DAR-9878) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified University of Oslo, Natural History Museum (Hypercalymnia - KLM Lep 08878) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2039) Christian Wieser Landesmuseum Kaernten (Kenrickodes - BIOUG20055-D11) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Lambia - BIOUG08651-H09) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Leucania - 10ANIC-07994) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Leucania1 - 10ANIC-08028) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Leucaniini - NHMO-DAR-8587) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified University of Oslo, Natural History Museum (Leucotrachea - CCDB-22957-H06) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Lithophane - BC ZSM Lep 49204) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Luperina - MM18733) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial (2012) Marko Mutanen University of Oulu (Mafana - KLM Lep 03604) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) Christian Wieser Landesmuseum Kärnten (Mamestra1 - 10ANIC-07990) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Mentaxya - BC ZSM Lep 58489) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Mniotype - CCDB-23287-F04) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Mythimna - IM08-2022) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Neodroma - BC ZSM Lep 65220) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (NoctMalaise01 - BIOUG28747-D05) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Noctua - BIOUG07540-E10) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Noctuini - 10-SRNP-110240) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Nonagria - BC ZSM Lep 52693) @15 [ ] Copyright (2011) Axel Hausmann/Bavarian State Collection of Zoology (ZSM) SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Nudorthodes - BIOUG11931-A01) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Ochrocalama - CCDB-29481-H01) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Orthosiini - BIOUG11933-A01) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Owadaglaea - 1048-061010-CH) @14 [ ] Copyright (2011) Aidas Saldaitis Vilinus Ecological Institute
 (Paracaroides - KLM Lep 08900) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2061) Christian Wieser Landesmuseum Kaernten (Paramathes - BC ZSM Lep 48937) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Paranataelia - RMNH.5011608) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved (2018) B. Gravendeel Naturalis Biodiversity Center
 (Paraseptis - UBC-2006-0759) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Parexarnis - BC ZSM Lep 48528) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Paucgraphia - AOC Lep 00941) @13 [ ] Copyright (2014) Dr. Antonio S. Ortiz Universidad de Murcia
 (Phalerodes - CCDB-29481-G12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Phlogophorini - RMNH.INS.540635) @15 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Phosphilini - 05-SRNP-33332) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Plantagrotis - BC ZSM Lep 40156) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Polymixis - BC_SB_Lep_0124) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) NMNH, Sofia, Bulgaria Centre for Biodiversity Genomics (Praina - BC ZSM Lep 06109) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Prototrachea - CCDB-29457-F03) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pseudanthoecia - CCDB-20816-H09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pseudeustrotiini - 10ANIC-07436) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Pseudoleucania - 16-SRNP-101284) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Pseudomarimatha - NOC14079) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Pseudoxestia - BC ZSM Lep 30866) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Ramesodes - CCDB-29481-H02) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Saalmuellerana - KLM Lep 08930) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2091) Christian Wieser Landesmuseum Kaernten (Sciomesa - ScpiG06) @12 [ ] Copyright (2011) Fabian Haas icipe
 (Sidemia - CCDB-29481-F12) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Sineugraphe - BIOUG14489-F09) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Spaelotis - BC_SB_Lep_0353) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) NMNH, Sofia, Bulgaria Centre for Biodiversity Genomics
 (Spodoptera - BIOUG11929-H06) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Stenopterygia - KLM Lep 01861) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Christian Wieser Landesmuseum Kärnten (Striacosta - CMAZ-0562) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Tandilia - 11-MISC-333) @12 [ ] No Rights Reserved (2010) James Sullivan Research Collection of J. B. Sullivan (Tholerini - TLMF Lep 04617) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Tiliacea - BC_SB_Lep_0283) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) NMNH, Sofia, Bulgaria Centre for Biodiversity Genomics
 (Timora - BC ZSM Lep 43953) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Trachea - 10-SRNP-114121) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Trichoridia - BC ZSM Lep 65036) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen
 (Tripseuxoa - BC ZSM Lep 06024) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Ufeus - BIOUG16764-H11) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Vietteania - BIOUG06112-E07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Viridiseptis - CCGBOLD00116) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Xenotrachea - BC ZSM Lep 34556) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Xestia - PFC-2006-1917) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Xylenini - MM01716) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Xylostola - BC ZSM Lep 34713) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Axel Hausmann SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen (Yepcalphis - KLM Lep 01044) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Peter Huemer Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
 (Yigoga - FG190) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
  Sample ID:
FG190
  License:
Unspecified (default): All Rights Reserved 
  License Holder:
Unspecified

Collection Sites
Collected from 107 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Canada21421Austria1002Portugal443
United States13416China988Ecuador330
Costa Rica5826Spain874Russia310
Australia3800Norway800Pakistan292
Germany2943France795Kenya251
Italy1270South Africa737Netherlands242
United Kingdom1057Finland482