Hesperiinae {subfamily} - Arthropoda; Insecta; Lepidoptera; Hesperiidae;

Sub-taxa

Genera (273)
 1. Acada [3]
 2. Acerbas [4]
 3. Acleros [8]
 4. Adlerodea [3]
 5. Adopaeoides [6]
 6. Aegiale [2]
 7. Aeromachus [17]
 8. Agathymus [50]
 9. Aides [118]
 10. Alera [2]
 11. Amblyscirtes [210]
 12. Ampittia [11]
 13. Anatrytone [46]
 14. Ancillaris [2]
 15. Ancistroides [55]
 16. Ancyloxypha [47]
 17. Andronymus [2]
 18. Ankola [1]
 19. Anthoptus [365]
 20. Apaustus [10]
 21. Appia [2]
 22. Argon [37]
 23. Arita [134]
 24. Arnetta [9]
 25. Aroma [114]
 26. Arrhenes [24]
 27. Artines [40]
 28. Artitropa [5]
 29. Asbolis [12]
 30. Astictopterus [5]
 31. Atalopedes [48]
 32. Atrytone [10]
 33. Atrytonopsis [94]
 34. Baoris [12]
 35. Baracus [1]
 36. Borbo [104]
 37. Butleria [10]
 38. Buzyges [2]
 39. Caenides [21]
 40. Caligulana [2]
 41. Callimormus [49]
 42. Calpodes [91]
 43. Caltoris [52]
 44. Carystina [194]
 45. Carystoides [1162]
 46. Carystus [98]
 47. Cephrenes [32]
 48. Ceratrichia [31]
 49. Chondrolepis [1]
 50. Choranthus [35]
 51. Cobalopsis [168]
 52. Cobalus [154]
 53. Conga [135]
 54. Copaeodes [32]
 55. Corticea [167]
 56. Cumbre [55]
 57. Cymaenes [316]
 58. Cynea [658]
 59. Damas [85]
 60. Decinea [148]
 61. Dubiella [55]
 62. Ebusus [5]
 63. Enosis [120]
 64. Eogenes [12]
 65. Eprius [2]
 66. Erionota [11]
 67. Euphyes [279]
 68. Eutocus [127]
 69. Eutychide [73]
 70. Evansiella [1]
 71. Falga [27]
 72. Flaccilla [52]
 73. Fresna [2]
 74. Fulda [12]
 75. Gamia [2]
 76. Gangara [5]
 77. Ge [1]
 78. Gegenes [192]
 79. Gorgyra [9]
 80. Gretna [1]
 81. Gyrogra [3]
 82. Halpe [9]
 83. Halpemorpha [2]
 84. Hansa [2]
 85. Hesperia [1002]
 86. Hidari [5]
 87. Holguinia [1]
 88. Hyarotis [4]
 89. Hylephila [105]
 90. Hypoleucis [3]
 91. Iambrix [27]
 92. Idmon [3]
 93. Inglorius [3]
 94. Isma [13]
 95. Isoteinon [7]
 96. Iton [3]
 97. Joanna [22]
 98. Justinia [101]
 99. Kedestes [5]
 100. Koruthaialos [9]
 101. Lambrix [2]
 102. Lento [27]
 103. Leona [1]
 104. Lerema [102]
 105. Lerodea [40]
 106. Libra [2]
 107. Librita [1]
 108. Lindra [4]
 109. Lotongus [7]
 110. Lucida [46]
 111. Ludens [7]
 112. Lycas [5]
 113. Lychnuchoides [4]
 114. Malaza [2]
 115. Matapa [9]
 116. Megathymus [44]
 117. Melphinia [7]
 118. Methionopsis [66]
 119. Metron [36]
 120. Meza [19]
 121. Mimene [4]
 122. Mnaseas [2]
 123. Mnasicles [33]
 124. Mnasilus [27]
 125. Mnasinous [1]
 126. Mnasitheus [19]
 127. Mnestheus [1]
 128. Moeris [23]
 129. Molo [33]
 130. Monca [26]
 131. Monza [4]
 132. Mopala [2]
 133. Morys [477]
 134. Naevolus [5]
 135. Nastra [34]
 136. Neoxeniades [188]
 137. Niconiades [109]
 138. Notamblyscirtes [9]
 139. Notocrypta [50]
 140. Nyctelius [154]
 141. Nyctus [4]
 142. Oarisma [85]
 143. Ochlodes [360]
 144. Ochus [5]
 145. Ocybadistes [34]
 146. Oeonus [1]
 147. Oerane [6]
 148. Oligoria [15]
 149. Onespa [1]
 150. Onophas [1]
 151. Onryza [6]
 152. Oriens [13]
 153. Orphe [5]
 154. Orses [51]
 155. Orthos [5]
 156. Osmodes [23]
 157. Osphantes [1]
 158. Oxynthes [84]
 159. Panca [1]
 160. Panoquina [225]
 161. Papias [214]
 162. Paracarystus [5]
 163. Parachoranthus [5]
 164. Paracleros [9]
 165. Parasovia [1]
 166. Paratrytone [10]
 167. Pardaleodes [11]
 168. Parnara [125]
 169. Paronymus [3]
 170. Parosmodes [1]
 171. Parphorus [280]
 172. Pedesta [11]
 173. Pelopidas [222]
 174. Pemara [4]
 175. Penicula [2]
 176. Perichares [546]
 177. Perrotia [21]
 178. Phanes [54]
 179. Phemiades [2]
 180. Pheraeus [6]
 181. Pirdana [4]
 182. Pithauria [9]
 183. Plastingia [8]
 184. Platylesches [19]
 185. Ploetzia [1]
 186. Poanes [249]
 187. Polites [341]
 188. Polytremis [37]
 189. Pompeius [34]
 190. Potanthus [31]
 191. Praethoressa [1]
 192. Problema [28]
 193. Propertius [2]
 194. Prosopalpus [2]
 195. Prusiana [2]
 196. Pseudoborbo [36]
 197. Pseudocoladenia [19]
 198. Pseudocopaeodes [7]
 199. Pseudosarbia [2]
 200. Psolos [6]
 201. Psoralis [77]
 202. Pteroteinon [23]
 203. Pyroneura [8]
 204. Pyrrhocalles [5]
 205. Pyrrhopygopsis [10]
 206. Quasimellana [215]
 207. Quinta [122]
 208. Racta [1]
 209. Remella [84]
 210. Rhabdomantis [6]
 211. Rhinthon [118]
 212. Sabera [28]
 213. Sacrator [2]
 214. Saliana [703]
 215. Saturnus [51]
 216. Scobura [30]
 217. Sebastonyma [2]
 218. Semalea [4]
 219. Sodalia [23]
 220. Sovia [9]
 221. Stallingsia [4]
 222. Stimula [1]
 223. Stinga [12]
 224. Suada [3]
 225. Suastus [41]
 226. Sucova [1]
 227. Suniana [74]
 228. Synale [30]
 229. Synapte [274]
 230. Talides [699]
 231. Taractrocera [95]
 232. Telicota [91]
 233. Teniorhinus [14]
 234. Thargella [32]
 235. Thespieus [27]
 236. Thoon [1]
 237. Thoressa [12]
 238. Thracides [92]
 239. Thymelicus [920]
 240. Tigasis [61]
 241. Tisias [11]
 242. Tromba [25]
 243. Tsitana [6]
 244. Tsukiyamaia [3]
 245. Turesis [142]
 246. Udaes [2]
 247. Udaspes [19]
 248. Unkana [2]
 249. Vacerra [36]
 250. Vehilius [189]
 251. Venas [3]
 252. Vertica [175]
 253. Vettius [290]
 254. Vidius [9]
 255. Vinius [7]
 256. Virga [15]
 257. Wahydra [1]
 258. Wallengrenia [98]
 259. Xanthodisca [5]
 260. Xanthoneura [1]
 261. Xeniades [34]
 262. Zariaspes [27]
 263. Zela [2]
 264. Zenis [21]
 265. Zenonia [12]
 266. Zenonoida [5]
 267. Zinaida [53]
 268. Zographetus [1]
 269. Zophopetes [1]
 270. hespJanzen01 [174]
 271. hesperBioLep01 [16]
 272. hesperJanzen01 [112]
 273. hespjanzen01 [3]

BOLD Stats

Specimen Records: 18,180 Public Records: 13,749
Specimens with Sequences: 16,884 Public Species: 780
Specimens with Barcodes: 16,119 Public BINs: 638
Species: 1,125          
Species With Barcodes: 879          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Hesperiinae
 (Acada - LepMala457) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Acerbas - CCDB03528_G02) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Acleros - DL-05-712) @13 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Adlerodea - DZ 40.904) @11 [ ] by-nc-sa (2019) Isabella Moreira Universidade Federal do Paraná (Adopaeoides - CSUPOBK-1265) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Aegiale - HESP-EB 01805) @11 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Aeromachus - HESP-EB 02308) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Agathymus - CSU-CPG-LEP001763) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2009) Unspecified Unspecified (Aides - 02-SRNP-18858) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Alera - HESP-EB 01653) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Amblyscirtes - CCDB-28956-C07_NGS) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Jacopo DErcole Centre for Biodiversity Genomics (Ampittia - HESP-EB 02327) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Anatrytone - 06-SRNP-33481) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Ancistroides - HESP-EB 01943) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Ancyloxypha - CCDB-24274-F08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Anthoptus - 06-SRNP-31072) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Apaustus - 06-SRNP-30483) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Argon - 06-SRNP-57148) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Arita - 04-SRNP-33887) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Arnetta - DL02-544) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu (Aroma - 06-SRNP-34633) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Arrhenes - 11ANIC-08476) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Artines - 03-SRNP-30545) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Artitropa - CK791) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Asbolis - HESP-EB 00 727) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Atalopedes - BIOUG10946-G04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Atrytone - TAMUICEGR-0896) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Atrytonopsis - CCDB-28974-B01_NGS) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Jacopo DErcole Centre for Biodiversity Genomics (Baoris - HESP-EB 02057) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Baracus - LEP-79327) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Borbo - LepMala472) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Butleria - MACN-Bar-Lep-ct 06606) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Buzyges - LEP-79352) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Caenides - SCABRIPaper1055) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Callimormus - 93-SRNP-5809) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Calpodes - HESP-EB 01 161) @15 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Caltoris - YB-khc8206) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Carystina - 01-SRNP-5026) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Carystoides - 08-SRNP-37515) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Carystus - MACN-Bar-Lep-ct 06618) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Cephrenes - 11ANIC-08510) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Ceratrichia - NN 1451) @12 [ ] Copyright (2011) NMK National Museums of Kenya
 (Choranthus - WI-JAG-622) @14 [ ] No Rights Reserved Julio A Genaro Caribbean Natural History Group (Cobalopsis - MACN-Bar-Lep-ct 06086) @14 [ ] Copyright (2014) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Cobalus - 05-SRNP-23068) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Conga - 04-SRNP-22261) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Copaeodes - CSU-CPG-LEP001554) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Corticea - 05-SRNP-5432) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Cumbre - BC-OM 59.073) @13 [ ] Copyright (2010) Olaf Mielke Universidade Federal do Parana (Cymaenes - 04-SRNP-22020) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Cynea - 99-SRNP-2929) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Damas - 02-SRNP-33966) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Decinea - 07-SRNP-40881) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Dubiella - 02-SRNP-34170) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Ebusus - 06-SRNP-34205) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Enosis - 08-SRNP-40702) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Eogenes - HESP-EB 01 457) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Eprius - LEP-79969) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Erionota - USNM ENT 00730828) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Euphyes - 06-SRNP-41772) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Eutocus - 04-SRNP-47113) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Eutychide - 06-SRNP-42196) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Evansiella - MACN-Bar-Lep-ct 01275) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Falga - 03-SRNP-22241) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Flaccilla - 00-SRNP-3576) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Fulda - DL-05-397) @13 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Gangara - HESP-EB 01937) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Ge - HESP-EB 01991) @12 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Gegenes - RVcoll.14-N945) @15 [ ] Copyright (2015) Martin Gascoigne-Pees Unspecified
 (Gorgyra - LepMala446) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Halpe - INDOBIOSYS-CCDB29860-C08) @11 [ ] by-nc-sa (2016) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen) (Hesperia - BIOUG10889-B09) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Hidari - YB-khc8136) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Holguinia - BC ZSM Lep 93850) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen) (Hyarotis - BC ZSM Lep 97820) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Hylephila - MACN-Bar-Lep-ct 07516) @14 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia (Iambrix - HESP-EB 02059) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Inglorius - MAL-04591) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Isma - HESP-EB 02046) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Joanna - 03-SRNP-25251) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Justinia - 04-SRNP-30338) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Kedestes - HESP-EB 01 211) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Koruthaialos - HESP-EB 02033) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Lambrix - CCDB03529_G05) @12 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Lento - 13-SRNP-21594) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Lerema - 06-SRNP-31714) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Lerodea - HESP-EB 01643) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Librita - LEP-79353) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Lindra - 09-SRNP-68387) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Lotongus - HESP-EB 02061) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Lucida - BC-DZ 19.315) @13 [ ] Copyright (2010) Olaf Mielke Universidade Federal do Parana (Ludens - 14-SRNP-71585) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Lycas - MACN-Bar-Lep-ct 00819) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales
 (Lychnuchoides - MACN-Bar-Lep-ct 08045) @13 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Malaza - CCDB-02225-F12) @14 [ ] Copyright (2009) David C. Lees The Research Collection of David C. Lees (Matapa - HESP-EB 01956) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Megathymus - CSU-CPG-LEP001756) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2009) Unspecified Unspecified (Methionopsis - 07-SRNP-45046) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Metron - 12-SRNP-21817) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Meza - SCABRIPaper1056) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Mimene - 11ANIC-08525) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Mnaseas - MAL-04608) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Mnasicles - 06-SRNP-13452) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Mnasilus - 00-SRNP-53) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Mnasinous - LEP-79973) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Mnasitheus - 14-SRNP-31579) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Moeris - 04-SRNP-31290) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Molo - 01-SRNP-23448) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Monca - 94-SRNP-656) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Morys - 05-SRNP-20531) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Naevolus - 12-SRNP-76237) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Nastra - 12-SRNP-76600) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Neoxeniades - 03-SRNP-38341) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Niconiades - 07-SRNP-40878) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Notamblyscirtes - CSUPOBK-1286) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Notocrypta - USNM ENT 00705128) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Nyctelius - 03-SRNP-22044) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Nyctus - 09-SRNP-65402) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Oarisma - CCDB-28954-E02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Ochlodes - CSUPOBK-1279) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Ochus - YB-KHC13132) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Ocybadistes - 11ANIC-08355) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Oeonus - LEP-79349) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Oerane - CCDB03530_G12) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Oligoria - CSU-CPG-LEP001539) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Onespa - LEP-79351) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Onophas - LEP-79956) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Oriens - YB-khc8146) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Orses - 05-SRNP-43860) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Orthos - CH-0000654-H09) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Hugo Álvarez Museo de Zoología, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (Oxynthes - 12-SRNP-21780) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Panoquina - CCDB-28954-H06) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Papias - 05-SRNP-34082) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Paracarystus - MACN-Bar-Lep-ct 02157) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales (Parachoranthus - HESP-EB 00 935) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Paratrytone - McGuire09-DR-Skip2) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Pardaleodes - MLIB-1293) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Michel Libert Centre for Biodiversity Genomics (Parnara - HESP-EB 01989) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Parphorus - 04-SRNP-34773) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Pelopidas - RVcoll.14-O168) @15 [ ] Copyright (2015) Martin Gascoigne-Pees Unspecified (Pemara - HESP-EB 02055) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Perichares - 03-SRNP-6347) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Perrotia - KAP-PO1) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu (Phanes - 12-SRNP-20037) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Phemiades - MACN-Bar-Lep-ct 01352) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Pheraeus - MACN-Bar-Lep-ct 03367) @13 [ ] Copyright (2014) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Pirdana - HESP-EB 02050) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Pithauria - AVM_374) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Markus Franzen Linnaeus university (Plastingia - HESP-EB 01951) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Platylesches - LepMala465) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Poanes - CCDB-28973-G01) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Polites - CSU-CPG-LEP002058) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Polytremis - BIOUG23796-F08) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Pompeius - BIOUG10890-G07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Potanthus - YB-khc8157) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Problema - CSUPOBK-1277) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Propertius - MACN-Bar-Lep-ct 00183) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales (Prosopalpus - NN 1466) @11 [ ] Copyright (2011) NMK National Museums of Kenya (Pseudocoladenia - HESP-EB 01962) @15 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Pseudocopaeodes - CSU-CPG-LEP001563) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Pseudosarbia - MACN-Bar-Lep-ct 06619) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Psolos - YB-KHC6774) @14 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Psoralis - 04-SRNP-35855) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Pyroneura - HESP-EB 01947) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Pyrrhocalles - McGuire09-DR-Skip8) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Pyrrhopygopsis - HESP-EB 01650) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Quasimellana - 04-SRNP-31045) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Quinta - 03-SRNP-10520) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Remella - 03-SRNP-28715) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Rhinthon - 09-SRNP-36803) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Sabera - USNM ENT 00705188) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Sacrator - HESP-EB 01647) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Saliana - 06-SRNP-59712) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Saturnus - 08-SRNP-6568) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Scobura - CCDB03529_G04) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Semalea - LepMala459) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Sodalia - 05-SRNP-32696) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Stallingsia - LEP-79295) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Stimula - YB-KHC3043) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Stinga - CCDB-28973-G08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Suastus - HESP-EB 01753) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Sucova - LEP-79972) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Suniana - gvc9253-1L) @15 [ ] Copyright (2004) Graeme V. Cocks Unspecified
 (Synale - 09-SRNP-57229) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Synapte - 03-SRNP-19273) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Talides - 04-SRNP-49994) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Taractrocera - HESP-EB 01 162) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Telicota - 11ANIC-08504) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Teniorhinus - BIOUG32290-A08) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Thargella - YB-BCI32780) @14 [ ] No Rights Reserved (2011) Unspecified Unspecified (Thespieus - HESP-EB 02 712) @14 [ ] Copyright (2012) Ersnt Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Thoon - LEP-79977) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Thoressa - HESP-EB 02309) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Thracides - 13-SRNP-75073) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Thymelicus - RV-07-E657) @16 [ ] Copyright (2010) Butterfly Study Group at IBE Institute of Evolutionary Biology
 (Tigasis - 12-SRNP-20668) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Tisias - 07-SRNP-66151) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Tromba - 06-SRNP-33966) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Tsitana - TvW0119) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Turesis - YB-BCI35660) @15 [ ] No Rights Reserved (2011) Unspecified Unspecified (Udaes - AVM_363) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Markus Franzen Linnaeus university
 (Udaspes - SCBP0034) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Vacerra - 02-SRNP-32685) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Vehilius - 12-SRNP-67247) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Venas - YB-BCI63972) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Vertica - 02-SRNP-21582) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Vettius - 03-SRNP-25456) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Vidius - CCDB-28956-E08) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Vinius - MACN-Bar-Lep-ct 01312) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Virga - MACN-Bar-Lep-ct 02761) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Wahydra - MACN-Bar-Lep-ct 08149) @11 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Wallengrenia - CCDB-28973-D06) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Xanthodisca - DL14M0-0006) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Xeniades - 15-SRNP-45818) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Zariaspes - 12-SRNP-21856) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Zenis - 11-SRNP-23500) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Zenonia - LepMala469) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (hespJanzen01 - 03-SRNP-21829) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (hesperBioLep01 - 12-SRNP-30585) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (hesperJanzen01 - 11-SRNP-30273) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (hespjanzen01 - 01-SRNP-7943) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
  Sample ID:
01-SRNP-7943
  License:
CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007)
  License Holder:
Daniel H. Janzen, Guanacaste Dry Forest Conservation Fund

Collection Sites
Collected from 74 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Costa Rica9997Panama210Germany75
United States1232Thailand179Cuba70
Canada1006China159Ecuador59
Argentina470Brazil150Romania49
Mexico344Spain131Malaysia49
Australia226Papua New Guinea105Pakistan48
Italy224Indonesia101