Hesperiinae {subfamily} - Arthropoda; Insecta; Lepidoptera; Hesperiidae;

Sub-taxa

Genera (262)
 1. Acada [3]
 2. Acerbas [4]
 3. Acleros [8]
 4. Adlerodea [3]
 5. Adopaeoides [6]
 6. Aegiale [2]
 7. Aeromachus [8]
 8. Agathymus [49]
 9. Aides [118]
 10. Alera [2]
 11. Amblyscirtes [206]
 12. Ampittia [8]
 13. Anatrytone [44]
 14. Ancillaris [2]
 15. Ancistroides [55]
 16. Ancyloxypha [47]
 17. Andronymus [2]
 18. Ankola [1]
 19. Anthoptus [350]
 20. Apaustus [10]
 21. Appia [2]
 22. Argon [37]
 23. Arita [131]
 24. Arnetta [6]
 25. Aroma [114]
 26. Arrhenes [24]
 27. Artines [40]
 28. Artitropa [5]
 29. Asbolis [12]
 30. Astictopterus [2]
 31. Atalopedes [45]
 32. Atrytone [10]
 33. Atrytonopsis [88]
 34. Baoris [12]
 35. Baracus [1]
 36. Borbo [103]
 37. Butleria [10]
 38. Buzyges [1]
 39. Caenides [21]
 40. Caligulana [2]
 41. Callimormus [49]
 42. Calpodes [91]
 43. Caltoris [32]
 44. Carystina [194]
 45. Carystoides [1162]
 46. Carystus [97]
 47. Cephrenes [32]
 48. Ceratrichia [31]
 49. Chondrolepis [1]
 50. Choranthus [35]
 51. Cobalopsis [167]
 52. Cobalus [154]
 53. Conga [134]
 54. Copaeodes [32]
 55. Corticea [166]
 56. Cumbre [55]
 57. Cymaenes [313]
 58. Cynea [654]
 59. Damas [85]
 60. Decinea [146]
 61. Dubiella [55]
 62. Ebusus [5]
 63. Enosis [120]
 64. Eogenes [12]
 65. Eprius [2]
 66. Erionota [11]
 67. Euphyes [275]
 68. Eutocus [125]
 69. Eutychide [73]
 70. Evansiella [1]
 71. Falga [26]
 72. Flaccilla [52]
 73. Fresna [2]
 74. Fulda [12]
 75. Gamia [2]
 76. Gangara [5]
 77. Ge [1]
 78. Gegenes [192]
 79. Gorgyra [9]
 80. Gretna [1]
 81. Gyrogra [3]
 82. Halpe [5]
 83. Hansa [2]
 84. Hesperia [995]
 85. Hidari [5]
 86. Holguinia [1]
 87. Hyarotis [4]
 88. Hylephila [105]
 89. Hypoleucis [3]
 90. Iambrix [25]
 91. Idmon [2]
 92. Inglorius [3]
 93. Isma [13]
 94. Isoteinon [4]
 95. Iton [3]
 96. Joanna [22]
 97. Justinia [100]
 98. Kedestes [5]
 99. Koruthaialos [9]
 100. Lambrix [2]
 101. Lento [27]
 102. Leona [1]
 103. Lerema [101]
 104. Lerodea [40]
 105. Libra [2]
 106. Lindra [4]
 107. Lotongus [7]
 108. Lucida [46]
 109. Ludens [5]
 110. Lycas [5]
 111. Lychnuchoides [4]
 112. Malaza [2]
 113. Matapa [9]
 114. Megathymus [44]
 115. Melphinia [7]
 116. Methionopsis [66]
 117. Metron [34]
 118. Meza [19]
 119. Mimene [4]
 120. Mnaseas [2]
 121. Mnasicles [31]
 122. Mnasilus [27]
 123. Mnasitheus [18]
 124. Mnestheus [1]
 125. Moeris [22]
 126. Molo [33]
 127. Monca [26]
 128. Monza [4]
 129. Mopala [2]
 130. Morys [471]
 131. Naevolus [5]
 132. Nastra [33]
 133. Neoxeniades [187]
 134. Niconiades [108]
 135. Notamblyscirtes [9]
 136. Notocrypta [48]
 137. Nyctelius [154]
 138. Nyctus [4]
 139. Oarisma [85]
 140. Ochlodes [359]
 141. Ochus [5]
 142. Ocybadistes [34]
 143. Oerane [6]
 144. Oligoria [15]
 145. Onophas [1]
 146. Onryza [2]
 147. Oriens [13]
 148. Orphe [5]
 149. Orses [51]
 150. Orthos [3]
 151. Osmodes [23]
 152. Osphantes [1]
 153. Oxynthes [80]
 154. Panca [1]
 155. Panoquina [226]
 156. Papias [211]
 157. Paracarystus [5]
 158. Parachoranthus [5]
 159. Paracleros [9]
 160. Paratrytone [4]
 161. Pardaleodes [11]
 162. Parnara [125]
 163. Paronymus [3]
 164. Parosmodes [1]
 165. Parphorus [273]
 166. Pelopidas [222]
 167. Pemara [4]
 168. Penicula [2]
 169. Perichares [546]
 170. Perrotia [21]
 171. Phanes [51]
 172. Phemiades [1]
 173. Pheraeus [6]
 174. Pirdana [4]
 175. Pithauria [6]
 176. Plastingia [8]
 177. Platylesches [19]
 178. Ploetzia [1]
 179. Poanes [246]
 180. Polites [341]
 181. Polytremis [37]
 182. Pompeius [34]
 183. Potanthus [31]
 184. Problema [27]
 185. Propertius [2]
 186. Prosopalpus [2]
 187. Prusiana [1]
 188. Pseudoborbo [36]
 189. Pseudocoladenia [19]
 190. Pseudocopaeodes [7]
 191. Pseudosarbia [2]
 192. Psolos [6]
 193. Psoralis [75]
 194. Pteroteinon [23]
 195. Pyroneura [8]
 196. Pyrrhocalles [5]
 197. Pyrrhopygopsis [10]
 198. Quasimellana [205]
 199. Quinta [122]
 200. Racta [1]
 201. Remella [81]
 202. Rhabdomantis [6]
 203. Rhinthon [116]
 204. Sabera [28]
 205. Sacrator [2]
 206. Saliana [703]
 207. Saturnus [51]
 208. Scobura [30]
 209. Semalea [4]
 210. Sodalia [23]
 211. Sovia [6]
 212. Stallingsia [4]
 213. Stimula [1]
 214. Stinga [12]
 215. Suada [3]
 216. Suastus [41]
 217. Suniana [74]
 218. Synale [29]
 219. Synapte [268]
 220. Talides [699]
 221. Taractrocera [95]
 222. Telicota [91]
 223. Teniorhinus [14]
 224. Thargella [32]
 225. Thespieus [27]
 226. Thoressa [11]
 227. Thracides [92]
 228. Thymelicus [914]
 229. Tigasis [59]
 230. Tisias [11]
 231. Tromba [25]
 232. Tsitana [6]
 233. Tsukiyamaia [3]
 234. Turesis [139]
 235. Udaes [2]
 236. Udaspes [19]
 237. Unkana [2]
 238. Vacerra [36]
 239. Vehilius [187]
 240. Venas [3]
 241. Vertica [173]
 242. Vettius [289]
 243. Vidius [9]
 244. Vinius [7]
 245. Virga [15]
 246. Wahydra [1]
 247. Wallengrenia [98]
 248. Xanthodisca [5]
 249. Xanthoneura [1]
 250. Xeniades [34]
 251. Zariaspes [27]
 252. Zela [2]
 253. Zenis [21]
 254. Zenonia [12]
 255. Zenonoida [5]
 256. Zinaida [53]
 257. Zographetus [1]
 258. Zophopetes [1]
 259. hespJanzen01 [173]
 260. hesperBioLep01 [16]
 261. hesperJanzen01 [103]
 262. hespjanzen01 [3]

BOLD Stats

Specimen Records: 17,933 Public Records: 9,045
Specimens with Sequences: 16,668 Public Species: 731
Specimens with Barcodes: 15,961 Public BINs: 625
Species: 1,061          
Species With Barcodes: 862          
           

Contributors (Specimens & Sequencing)

Specimen Depositories: Sequencing Labs:
Depositories
Sequencing Labs

Imagery

images representing subtaxa of Hesperiinae
 (Acada - LepMala455) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Acerbas - CCDB03529_G01) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Acleros - DL-05-712) @13 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Adlerodea - DZ 40.904) @11 [ ] by-nc-sa (2019) Isabella Moreira Universidade Federal do Paraná (Adopaeoides - CSUPOBK-1265) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Aegiale - HESP-EB 01805) @11 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Aeromachus - HESP-EB 02308) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Agathymus - CSU-CPG-LEP001763) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2009) Unspecified Unspecified (Aides - 12-SRNP-613) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Alera - HESP-EB 01653) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Amblyscirtes - CCDB-28956-C07_NGS) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Jacopo DErcole Centre for Biodiversity Genomics (Ampittia - HESP-EB 02327) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Anatrytone - 06-SRNP-33481) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Ancistroides - HESP-EB 01944) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Ancyloxypha - CCDB-24274-F08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Anthoptus - 06-SRNP-31072) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Apaustus - 06-SRNP-30483) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Argon - 06-SRNP-57148) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Arita - 04-SRNP-33887) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Arnetta - DL02-544) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu (Aroma - 06-SRNP-34633) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Arrhenes - 11ANIC-08476) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Artines - 10-SRNP-70050) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Artitropa - CK791) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Asbolis - HESP-EB 00 925) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Atalopedes - BIOUG10946-G04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Atrytone - TAMUICEGR-0896) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Atrytonopsis - CCDB-28974-B01_NGS) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Jacopo DErcole Centre for Biodiversity Genomics (Baoris - HESP-EB 02057) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Baracus - LEP-79327) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Borbo - LepMala472) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Butleria - MACN-Bar-Lep-ct 06606) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Caenides - SCABRIPaper1055) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Callimormus - 93-SRNP-6109) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Calpodes - HESP-EB 01 161) @15 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Caltoris - YB-khc8206) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Carystina - 01-SRNP-5026) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Carystoides - 12-SRNP-35520) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Carystus - MACN-Bar-Lep-ct 06618) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Cephrenes - 11ANIC-08510) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Ceratrichia - NN 1451) @12 [ ] Copyright (2011) NMK National Museums of Kenya (Choranthus - WI-JAG-622) @14 [ ] No Rights Reserved Julio A Genaro Caribbean Natural History Group
 (Cobalopsis - MACN-Bar-Lep-ct 06086) @14 [ ] Copyright (2014) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Cobalus - 05-SRNP-23068) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Conga - 05-SRNP-62662) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Copaeodes - CSU-CPG-LEP001554) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Corticea - 05-SRNP-5432) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Cumbre - BC-OM 59.073) @13 [ ] Copyright (2010) Olaf Mielke Universidade Federal do Parana
 (Cymaenes - 06-SRNP-33502) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Cynea - 99-SRNP-2929) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Damas - 03-SRNP-8218) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Decinea - 07-SRNP-40885) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Dubiella - 02-SRNP-34170) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Ebusus - 14-SRNP-44864) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Enosis - 07-SRNP-45168) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Eogenes - HESP-EB 01 457) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Eprius - LEP-79969) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified
 (Erionota - USNM ENT 00730828) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Euphyes - 06-SRNP-41772) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Eutocus - 11-SRNP-22735) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Eutychide - 06-SRNP-42195) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Evansiella - MACN-Bar-Lep-ct 01275) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Falga - 07-SRNP-35331) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Flaccilla - 09-SRNP-76217) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Fulda - DL-05-397) @13 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu (Gangara - HESP-EB 01937) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Ge - HESP-EB 01991) @12 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Gegenes - RVcoll.14-N945) @15 [ ] Copyright (2015) Martin Gascoigne-Pees Unspecified (Gorgyra - LepMala446) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Halpe - INDOBIOSYS-CCDB29860-C08) @11 [ ] by-nc-sa (2016) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen) (Hesperia - BIOUG10889-C04) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Hidari - YB-khc8136) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Holguinia - BC ZSM Lep 93850) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) SNSB, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ZSM (SNSB, Zoologische Staatssammlung Muenchen) (Hyarotis - BC ZSM Lep 97820) @11 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Hylephila - MACN-Bar-Lep-ct 07516) @14 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia
 (Iambrix - HESP-EB 02059) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Inglorius - MAL-04591) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Isma - HESP-EB 02046) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Joanna - 04-SRNP-14379.1) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Justinia - 09-SRNP-30119) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Kedestes - HESP-EB 01 210) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Koruthaialos - YB-khc8216) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Lambrix - CCDB03529_G05) @12 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Lento - 13-SRNP-21594) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Lerema - 06-SRNP-13351) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Lerodea - HESP-EB 01643) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Lindra - 09-SRNP-68387) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Lotongus - HESP-EB 02061) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Lucida - BC-DZ 19.315) @13 [ ] Copyright (2010) Olaf Mielke Universidade Federal do Parana (Ludens - 14-SRNP-71585) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Lycas - MACN-Bar-Lep-ct 01276) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Lychnuchoides - MACN-Bar-Lep-ct 08045) @13 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Malaza - CCDB-02225-F12) @14 [ ] Copyright (2009) David C. Lees The Research Collection of David C. Lees
 (Matapa - HESP-EB 02032) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Megathymus - CSU-CPG-LEP001756) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution (2009) Unspecified Unspecified (Methionopsis - 07-SRNP-45046) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Metron - 13-SRNP-20236) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Meza - SCABRIPaper1056) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Mimene - 11ANIC-08525) @12 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Mnaseas - MAL-04608) @12 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Mnasicles - 06-SRNP-13452) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Mnasilus - HESP-EB 02 931) @14 [ ] Copyright (2012) Ersnt Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Mnasitheus - 14-SRNP-31579) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Moeris - 06-SRNP-48082) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Molo - 11-SRNP-41393) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Monca - 94-SRNP-656) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Morys - 05-SRNP-20531) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Naevolus - 12-SRNP-76237) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Nastra - 12-SRNP-76600) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Neoxeniades - 03-SRNP-38341) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Niconiades - 12-SRNP-76139) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Notamblyscirtes - CSUPOBK-1286) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Notocrypta - USNM ENT 00512193) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Nyctelius - 03-SRNP-22044) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Nyctus - 09-SRNP-65402) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Oarisma - CCDB-28954-E02) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Ochlodes - CSUPOBK-1279) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Ochus - YB-KHC13132) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Ocybadistes - 11ANIC-08355) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Oerane - CCDB03530_G12) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Oligoria - CSU-CPG-LEP001539) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Onophas - LEP-79956) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Oriens - YB-khc8146) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Orses - 06-SRNP-40048) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Orthos - CH-0000654-H09) @14 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Hugo Álvarez Museo de Zoología, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (Oxynthes - 08-SRNP-272) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Panoquina - CCDB-28954-H06) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Papias - 05-SRNP-34082) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Paracarystus - MACN-Bar-Lep-ct 02157) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales
 (Parachoranthus - HESP-EB 00 935) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Paratrytone - McGuire09-DR-Skip2) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Pardaleodes - MLIB-1293) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Michel Libert Centre for Biodiversity Genomics
 (Parnara - HESP-EB 01989) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Parphorus - 05-SRNP-65420) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Pelopidas - RVcoll.14-O168) @15 [ ] Copyright (2015) Martin Gascoigne-Pees Unspecified
 (Pemara - HESP-EB 02055) @13 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Perichares - 03-SRNP-6347) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Perrotia - KAP-PO1) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu
 (Phanes - 12-SRNP-20037) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Phemiades - MACN-Bar-Lep-ct 01352) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Pheraeus - MACN-Bar-Lep-ct 03367) @13 [ ] Copyright (2014) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Pirdana - HESP-EB 02050) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Pithauria - AVM_375) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Markus Franzen Linnaeus university (Plastingia - HESP-EB 01951) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Platylesches - LepMala465) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History (Poanes - CCDB-28973-G01) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Polites - CSU-CPG-LEP002058) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University
 (Polytremis - BIOUG23796-F08) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Pompeius - BIOUG10890-G07) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Potanthus - YB-khc8157) @13 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Problema - CSUPOBK-1277) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Propertius - MACN-Bar-Lep-ct 00183) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales (Prosopalpus - NN 1466) @11 [ ] Copyright (2011) NMK National Museums of Kenya
 (Pseudocoladenia - HESP-EB 01962) @15 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Pseudocopaeodes - CSU-CPG-LEP001563) @15 [ ] Copyright (2009) Paul Opler Colorado State University (Pseudosarbia - MACN-Bar-Lep-ct 06619) @11 [ ] Copyright (2015) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Psolos - YB-KHC6774) @14 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Psoralis - 04-SRNP-35853) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Pyroneura - HESP-EB 01945) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Pyrrhocalles - McGuire09-DR-Skip8) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Pyrrhopygopsis - HESP-EB 01655) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Quasimellana - 04-SRNP-31045) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Quinta - 10-SRNP-76268) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Remella - 03-SRNP-28715) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Rhinthon - 09-SRNP-36803) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2010) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Sabera - USNM ENT 00705188) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified (Sacrator - HESP-EB 01647) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Saliana - 06-SRNP-59712) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Saturnus - 08-SRNP-6568) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Scobura - CCDB03529_G04) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified (Semalea - LepMala458) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (Sodalia - 03-SRNP-21276) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Stallingsia - LEP-79295) @11 [ ] NRR Unspecified Unspecified (Stimula - YB-KHC3043) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Stinga - CCDB-28973-G08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Suastus - SCBP0962) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved (2015) Unspecified Unspecified (Suniana - gvc9253-1L) @15 [ ] Copyright (2004) Graeme V. Cocks Unspecified
 (Synale - 03-SRNP-1905) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Synapte - 03-SRNP-19273) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Talides - 04-SRNP-49994) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2005) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Taractrocera - HESP-EB 01 162) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Telicota - 11ANIC-08504) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2011) CSIRO/BIO Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Teniorhinus - BIOUG32290-A08) @13 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics
 (Thargella - YB-BCI32780) @14 [ ] No Rights Reserved (2011) Unspecified Unspecified (Thespieus - HESP-EB 03 065) @14 [ ] Copyright (2012) Ersnt Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann (Thoressa - HESP-EB 02309) @14 [ ] Copyright (2010) Ernst Brockmann Research Collection of Ernst Brockmann
 (Thracides - 13-SRNP-75073) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Thymelicus - RV-07-E657) @16 [ ] Copyright (2010) Butterfly Study Group at IBE Institute of Evolutionary Biology (Tigasis - 12-SRNP-20668) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2014) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Tisias - 07-SRNP-66151) @16 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2008) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Tromba - 06-SRNP-33966) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2006) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Tsitana - TvW0119) @13 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Turesis - YB-BCI35660) @15 [ ] No Rights Reserved (2011) Unspecified Unspecified (Udaes - AVM_363) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2017) Markus Franzen Linnaeus university (Udaspes - SCBP0034) @14 [ ] Unspecified (default): All Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Vacerra - 08-SRNP-56068) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2009) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Vehilius - 12-SRNP-67247) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Venas - YB-BCI63972) @11 [ ] No Rights Reserved Unspecified Unspecified
 (Vertica - 02-SRNP-21582) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2004) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Vettius - 03-SRNP-25456) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Vidius - CCDB-28956-E07_NGS) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Jacopo DErcole Centre for Biodiversity Genomics
 (Vinius - MACN-Bar-Lep-ct 01312) @13 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Virga - MACN-Bar-Lep-ct 02761) @12 [ ] Copyright (2011) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Wahydra - MACN-Bar-Lep-ct 08149) @11 [ ] Copyright (2016) MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
 (Wallengrenia - CCDB-28973-D08) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) CBG Photography Group Centre for Biodiversity Genomics (Xanthodisca - DL14M0-0006) @14 [ ] Copyright (2015) David.C .Lees Cambridge University Department of Zoologyu (Xeniades - 15-SRNP-45818) @15 [ ] CreativeCommons – Attribution Non-Commercial Share-Alike (2016) Unspecified Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (Zariaspes - 12-SRNP-21856) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Zenis - 11-SRNP-23500) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (Zenonia - LepMala469) @11 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2015) NTNU University Museum, Department of Natural History NTNU University Museum, Department of Natural History
 (hespJanzen01 - 03-SRNP-21829) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (hesperBioLep01 - 12-SRNP-30337) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2013) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (hesperJanzen01 - 11-SRNP-30273) @15 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2012) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
 (hespjanzen01 - 01-SRNP-7943) @14 [ ] CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007) Daniel H. Janzen Guanacaste Dry Forest Conservation Fund
  Sample ID:
01-SRNP-7943
  License:
CreativeCommons - Attribution Non-Commercial Share-Alike (2007)
  License Holder:
Daniel H. Janzen, Guanacaste Dry Forest Conservation Fund

Collection Sites
Collected from 74 countries.
Top 20:
Show All Countries Expand List
Costa Rica9994Panama207Germany75
United States1209Thailand179Cuba70
Canada1006China159Ecuador56
Argentina460Brazil146Romania49
Mexico322Spain131Malaysia49
Australia226Papua New Guinea105Pakistan48
Italy224Indonesia101